DYŻUR WAKACYJNY w roku szkolnym 2020/2021

W czasie letniej przerwy wakacyjnej 2021r., dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, otwarte będą przedszkola wg poniższych terminów. 

Dyżur przewiduje się dla dzieci rodziców pracujących

LIPIEC 2021

Przedszkole nr 4 „Słoneczko” z Oddziałami Integracyjnymi Tel. (52) 357-81-30

Przedszkole nr 14 „Muzyczna Kraina” Tel. (52) 357-00-89

SIERPIEŃ 2021

Przedszkole nr 2 „U Jasia i Małgosi” Tel. (52) 357-42-44

Przedszkole nr  20 „Kujawskie Dzieci”  Tel. (52) 352-27-68

Zapisy na dyżur dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych (P2, P4, P14 i P20) odbywają się w przedszkolach dyżurujących.

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy pobierać od 01 czerwca w placówce dyżurującej i złożyć go w tej placówce w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2021r. (do godz. 1500)

Wnioski złożone po terminie (za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku do sekretariatu przedszkola) lub wypełnione nieprawidłowo albo niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty, telefonu itp.),       z powodu braków formalnych, nie będą rozpatrywane. 

Rodzic odpowiada za prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku.

Skip to content