Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów

Obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów w „ Słoneczku”. W dniu trzeciego grudnia w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko”, przy współpracy nauczycieli terapeutów, przybliżono dzieciom istotę niepełnosprawności ich rówieśników. Podczas prelekcji oraz prezentacji filmu przedstawiono dzieciom trudności, które dzielnie pokonują ich koleżanki i koledzy każdego dnia. Wychowanków zapoznano z „ Przewodnikiem po świecie osób niepełnosprawnych”. Zorganizowane zabawy stwarzały okazję do doświadczania, przeżywania oraz współuczestnictwa w życiu ich przyjaciół. W ciągu dnia dzieci wysłuchały fragmentów serii bajek czytanych lub ilustrowanych przez wychowawczynie poszczególnych grup: „ Leon i jego niezwykłe spotkania” oraz „ Bursztyn” z serii „ Bajki bez barier”. Uwieńczeniem działań były wspólne zabawy przy piosence oraz praca z serią kart „ Niezwykłe kolorowanki”, dzięki którym dzieci mogły doświadczać, porównywać i podziwiać zachowania aktywnych i wesołych bohaterów, bez względu na poziom sprawności. Dla Rodziców przygotowano biuletyn, który stanowi przewodnik w trudnych rozmowach z dziećmi na temat niepełnosprawności. To właśnie zwykły uśmiech, nauka pomagania sobie nawzajem i wspierania się w codziennych okolicznościach sprzyja kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych od najmłodszych lat.

Skip to content