UBEZPIECZENIE DZIECI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Na posiedzeniu Zarządu Rady Rodziców Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
„ Słoneczko” dokonano wyboru oferty ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2022/2023.

Decyzją zebranych, dzieci zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową

Towarzystwa Ubezpieczeniowego

TUZ UBEZPIECZENIA

Składka – 38,00 zł.

Kwota powyższa będzie zbierana od dnia
15 września 2022r. przez wyznaczone osoby.

W przypadku innej decyzji Rodziców, dotyczącej ubezpieczenia dziecka prosimy o oświadczenie, że dziecko jest ubezpieczone we własnym zakresie.

Skip to content