UBEZPIECZENIE DZIECI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

W dniu 28 czerwca 2021r., na  posiedzeniu Zarządu Rady Rodziców Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
„ Słoneczko” dokonano wyboru oferty ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2021/2022.

Decyzją zebranych, dzieci zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową

Towarzystwa Ubezpieczeniowego

InterRisk Agencja „ Ekspert”

Składka – 36,00 zł.

Kwota powyższa będzie zbierana od dnia
15 września 2021r. przez wyznaczone osoby.

W przypadku innej decyzji Rodziców, dotyczącej ubezpieczenia dziecka prosimy o oświadczenie, że dziecko jest ubezpieczone we własnym zakresie.

Skip to content