UWAGA RODZICE PRZYPOMINAMY !!!

RODZICÓW  DZIECI NOWYCH, OBJĘTYCH REKRUTACJĄ NA ROK SZKOLNY 2022/2023 INFORMUJEMY, IŻ W DNIU 4 KWIETNIA 2022r. OD GODZINY 9.00, W  SIEDZIBACH PRZEDSZKOLA NR 4 „ SŁONECZKO” BĘDĄ UMIESZCZONE

LISTY DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH.

KOLEJNYM ETAPEM BĘDZIE ZŁOŻENIE PRZEZ ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW
OŚIWIADCZEŃ WOLI
– POBIERZ

DO DNIA 5 KWIETNIA 2022r. ,DO GODZINY 15.00

W DNIU 6 KWIETNIA 2022r. OD GODZINY 10.00 ZOSTANIE PODANA  DO WIADOMOŚCI LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Skip to content