Uwaga Rodzice!!! Procedury dotyczące COVID-19

Bardzo prosimy o śledzenie informacji dotyczących Procedur obowiązujących
w placówce dotyczących COVID –  19

W  przypadku  pytań prosimy o kontakt z placówką. Prosimy również zapoznać się z umieszczonymi na stronie  procedurami zgodnymi z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wytyczne GIS I MEN

Stosowne informacje dotyczące :

– procedur;

– oświadczeń rodzica.

Zostały zamieszczone poniżej.

Procedura – zał. 1

Procedura – zał. 2

Procedura zał. 3

Oświadczenie

Zachęcamy do zapoznania z procedurami obowiązującymi w przedszkolu (załączniki)

W.Wudniak

Skip to content