Uwaga Rodzice! Sytuacja epidemiczna z obostrzeniami GIS

Dyrektor Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „ Słoneczko”  w Inowrocławiu informuje, że na podstawie informacji pozyskanych od Państwa drogą telefoniczną w dniu 24 sierpnia 2020r. Planowana jest  organizacja pobytu dzieci w przedszkolu od dnia  1 września 2020r.

Informuję, iż w  trwającej sytuacji epidemicznej z obostrzeniami GIS, przyprowadzanie
i odbiór  dzieci będzie odbywać się na podstawie wprowadzonych  zasad:

  1. Dziecko wykazujące objawy infekcji górnych dróg oddechowych, gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostaje w domu
  2. Dziecko często myje ręce
  3. Zwracamy uwagę, aby nie dotykać oczu, ust i nosa
  4. Rezygnujemy z podawania ręki na powitanie
  5. Za istotne należy uznać stosowanie się do poleceń pracowników podczas przyprowadzania i odbioru dziecka w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa
  6. Dzieci używać będą tylko własnych przyborów z wyprawki przedszkolaka
  7. Spożywanie posiłków będzie wydawane z wprowadzonymi obostrzeniami czasowymi, dzieci nie przynoszą  swojego jedzenia i picia
  8. Planuje się unikanie kontaktu z większą grupą dzieci, np. nie będzie organizowanych uroczystości, spotkań wielogrupowych
  9. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych, natychmiast przekazana zostanie informacja dla  rodziców, którzy niezwłocznie zobowiązani są zabrać dziecko z izolatki przedszkolnej
  10. Wszyscy Rodzice zobowiązani są przestrzegać wprowadzonych przez Przedszkole nr 4 „Słoneczko” zasad bezpieczeństwa.
Skip to content