KADRA

Kadra naszego przedszkola to grupa wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli i terapeutów zaangażowanych w pracę z dziećmi. Posiadamy pełne kwalifikacje uprawniające do pracy w przedszkolu na zajmowanym stanowisku wymagane przez MEiN.

TERAPEUTA REWALIDACJI

BARCZAK BEATA

Pedagogika edukacji i rewalidacji upośledzonych umysłowo

Pedagogika przedszkolna z terapią dziecka

Socjoterapia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Biofeedback I i II stopnia

 

NAUCZYCIEL

BOGUSZ ALEKSANDRA

Pedagogika nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Logopedia

Język migowy I  stopień

Oligofrenopedagogika

Terapia pedagogiczna

Kierownik wycieczek szkolnych

WICEDYREKTOR, NAUCZYCIEL

BUDNER ANNA

Pedagogika wieku dziecięcego

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

Instruktor Higieny

Język migowy I i II stopień

Organizacja i zarządzanie oświatą

NAUCZYCIEL

BYRTEK ZDZIEBLIŃSKA IWONA

Filologia angielska

NAUCZYCIEL

CEGIELSKA DOROTA

Kształcenie zintegrowane i terapia pedagogiczna

Logopedia

Oligofrenopedagogika

Kierownik wycieczek szkolnych

NAUCZYCIEL

CHĘSY MARIA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Terapia pedagogiczna

NAUCZYCIEL

CZAPLICKA PAULINA

Psychologia zarządzania

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami logopedii

NAUCZYCIEL

CZARNECKA ANITA

Pedagogika kształcenia zintegrowanego z wychowaniem przedszkolnym

Oligofrenopedagogika

Terapia przez sztukę

NAUCZYCIEL

FAMUŁKA BEATA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawy  Psychoterapii Psychodynamicznej

Biofeedback I  stopień

Język migowy I  stopień

Socjoterapia

Oligofrenopedagogika

NAUCZYCIEL

FOŁDA EDYTA

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Oligofrenopedagogika

NAUCZYCIEL

FREJ KATARZYNA

Pedagogika przedszkolna z terapią dziecka

Pedagogika – nauczanie początkowe

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja

Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną

Organizacja i zarządzanie oświatą

Oligofrenopedagogika

Kierownik wycieczek szkolnych

NAUCZYCIEL

GOŁASZEWSKA ANNA

Wychowanie przedszkolne

Historia

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

NAUCZYCIEL

JASKUŁA EWA

Pedagogika nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

NAUCZYCIEL

JUSZYŃSKA KATARZYNA

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Logopedia

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną

Trener TUS stopień I i Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera stopień II

Terapia ręki i stopy stopień I i II

Sensoplastyka trener I stopnia

Logorytmika I i II stopnia

NAUCZYCIEL

KASZAK - KWIATKOWSKA NATALIA

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Wczesne wspomaganie rozwoju z elementami integracji sensorycznej

Oligofrenopedagogika

NAUCZYCIEL

KATULSKA MARCELINA

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Logopedia

Język migowy I i II stopień

KATECHETA

KOPEĆ JOLANTA

Pedagogika dla teologów

Socjoterapia

Język migowy I i II stopień

NAUCZYCIEL

KOWALEWSKA KAROLINA

Przyroda

Pedagogika

Pedagogika w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej

Oligofrenopedagogika

NAUCZYCIEL

KUCHARSKA MAŁGORZATA

Kształcenie zintegrowane z wychowaniem przedszkolnym

Pedagogika tańca

Edukacja czytelnicza i medialna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej

Terapia pedagogiczna z El. Rewalidacji

Terapia ręki

Organizacja i zarządzanie oświatą

Kierownik wycieczek szkolnych

PSYCHOLOG

KUTRZUBA BARBARA

Kurs pedagogiczny

Psychologia

Seksuologia kliniczna

Język migowy I i II stopień

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika specjalna, rewalidacja i terapia pedagogiczna rozwoju osobowego dzieci i młodzieży z elementami ppp

NAUCZYCIEL

KUZARA AGNIESZKA

Edukacja artystyczna

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Oligofrenopedagogika

NAUCZYCIEL

LEWANDOWSKA BEATA

Pedagogika wieku dziecięcego

Pedagogika, psychopedagogika

Oligofrenopedagogika

NAUCZYCIEL

LEWICKA ANNA

Pedagogika nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

NAUCZYCIEL

Lewicka piórkowska jessica

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Integracja sensoryczna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

PEDAGOG

MARIANOWSKA JOANNA

Pedagogika resocjalizacji

Arteterapia

Oligofrenopedagogika

Kierownik wycieczek szkolnych

Język migowy I  stopień

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

NAUCZYCIEL

MRÓWCZYŃSKA EDYTA

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika

Organizacja i zarządzanie oświatą

Integracja Sensoryczna I i II stopień

LOGOPEDA

NAWROCKA BARBARA

Pedagogika specjalność – logopedia

Tyflopedagogika

Surdopedagogika

Język migowy

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

NAUCZYCIEL

NOWACKA MONIKA

Neurodydaktyka z arteterapią,

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

TERAPEUTA SI

NOWAK KATARZYNA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju

Makaton I i II stopień

Integracja sensoryczna I i II stopień

Biofeedback  I st.

Dogoterapia / Kynoterapia

Język migowy I i II stopień

Terapia pedagogiczna

Terapia behawioralna I – III stopień

NAUCZYCIEL

MAZURKIEWICZ MONIKA

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Pedagogika wieku dziecięcego

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

NAUCZYCIEL

PAWLAK LIDIA

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Gimnastyka korekcyjna

Kierownik wycieczek szkolnych

Język migowy I  stopień

NAUCZYCIEL

PIŃSKA WALTER BEATA

Edukacja przedszkolna i terapia pedagogiczna

Oligofrenopedagogika

NAUCZYCIEL

PŁECHA DOROTA

Pedagogika, psychopedagogika

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

NAUCZYCIEL

POZIOMKA JANKOWSKA KATARZYNA

Edukacja przedszkolna i terapia pedagogiczna

Oligofrenopedagogika

Trener TUS stopień I i Trener TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera stopień II

Terapia ręki i stopy stopień I i II

Sensoplastyka trener I stopnia

Trener Treningu Kreatywnego Rozwoju i Wczesnego Rozwoju

NAUCZYCIEL

PUŁACZEWSKA PAULINA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną

Pedagogika rewalidacyjna – oligofrenopedagogika

NAUCZYCIEL

REMLEIN-KOŁODZIEJCZYK RENATA

Pedagogika w zakresie nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

NAUCZYCIEL

SOBCZAK SYLWIA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika – terapia pedagogiczna

NAUCZYCIEL

SUCHODOLSKA AGATA

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą pedagogiczną

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

NAUCZYCIEL

SZATKOWSKA KATARZYNA

Pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika wieku dziecięcego

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Język migowy I  stopień

LOGOPEDA

SZCZUTOWSKA MAŁGORZATA

Pedagogika logopedii

Neurologopedia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

NAUCZYCIEL

TKACZYK MAGDALENA

Pedagogika nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym

Oligofrenopedagogika

Arteterapia

Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

NAUCZYCIEL

TOMASZEWSKA EWA

Pedagogika edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pedagogika nauczania zintegrowanego

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

NAUCZYCIEL

TUNKIEWICZ MAŁGORZATA

Nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym

Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

Arteterapia

Język migowy I  stopień

NAUCZYCIEL

WALCZAK MARTA

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu

NAUCZYCIEL

WAPNIARSKA ANETA

Pedagogika, psychopedagogika

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

NAUCZYCIEL

WIECZORKIEWICZ KATARZYNA

Pedagogika wczesnoszkolna

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Pomoc psychologiczna

Język migowy I i II stopień

Biofeedback I i II stopnia

DYREKTOR, NAUCZYCIEL

WUDNIAK WIOLETTA

Pedagogika nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego

Oligofrenopedagogika

Organizacja i zarządzanie oświatą

Język migowy I stopień

NAUCZYCIEL

ZIELIŃSKA NATALIA

Edukacja przedszkolna i terapia dziecka

Oligofrenopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna interwencja

NAUCZYCIEL

ŻAKOWSKA MAGDALENA

Pedagogika wieku dziecięcego

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej

NAUCZYCIEL

ŻURAW AGNIESZKA

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z profilaktyką społeczną

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Trener TUSI i II stopnia

NAUCZYCIEL

ŻYCHLIŃSKA MAŁGORZATA

Pedagogika

Pedagogika i psychopedagogika

Policealne Studium Zawodowe Informatyki

Wychowanie przedszkolne

Skip to content