Programy i innowacje

Praca z dzieckiem opiera się na: Podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Programie wychowania przedszkolnego ” Od przedszkolaka do pierwszaka”
oraz Programach autorskich:

 • Program integracji i oddziaływań terapeutycznych w Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi „Słoneczko”- Rada Pedagogiczna
 • Program wychowawczy ” Dziecko w świecie wartości” – Rada Pedagogiczna
 • Program profilaktyczny „Dziecko zdrowe, szczęśliwe, bezpieczne” – Rada Pedagogiczna
 • „Wyrabianie szybkiej gotowości do nauki czytania” – L. Pawlak, E. Mrówczyńska
 • „Muzykoterapia jako forma oddziaływań terapeutycznych” – M. Tunkiewicz
 • Program profilaktyczny ” Kolorowy świat emocji” – B. Barczak
 • „Mały Inowrocławianin” – A.Czarnecka
 • „Przedszkolak ratownikiem” – /5- 6 l/ K. Frej, M. Kucharska
 • Program gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla dzieci w przedszkolu – K. Frej
 • Program adaptacyjny ” Najtrudniejszy pierwszy krok”- E. Tomaszewska, M. Żakowska, M. Mazurkiewicz
 • „Moje pierwsze eko – kroki” – A.Budner
 • „Mały Polak i Europejczyk” – K. Wieczorkiewicz
 • „Dziecko w świecie przyrody” – E. Gołata
 • „English for small children” – E. Mrówczyńska
 • „Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzonym narządem słuchu” – B. Nawrocka
 • „Profilaktyka logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym” – M. Szczutowska
 • „Profilaktyka wad postawy dzieci w wieku przedszkolnym” – D. Zawada
 • „Zapobieganie i niwelowanie nadpobudliwości psychoruchowej” – L. Pawlak, M. Tkaczyk, E. Mrówczyńska, K.Wieczorkiewicz
 • „Odkrywam siebie przez ruch i taniec” – M. Kucharska
 • „Bezpieczny przedszkolak – ZANIM” – B. Kutrzuba
 • „Piękna nasza Polska cała” – A. Suchodolska, N. Zielińska
 • „Program wspierający naukę czytania – edukacja komputerowa Klik uczy czytać” – A. Suchodolska
 • „Głośno czytać każdy może” – M. Katulska
 • „Dziecko w świecie poezji” -M. Tkaczyk
 • „Przedszkolak badaczem i odkrywcą” – K. Nowak
 • „Zanim będę pięknie mówić” – program profilaktyki logopedycznej – D. Cegielska
 • „Tańczę, śpiewam, muzykuję” – M. Pęziak
 • „Kulinarny kalendarz przedszkolaka” – M. Żakowska
 • „Zabawy sensoplastyczne na cztery pory roku” – A. Gołaszewska, A. Suchodolska, N. Kaszak-Kwiatkowska
 • „Chwytamy muchy w paluchy” – program terapii ręki – K. Poziomka-Jankowska
Skip to content