DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W czasie letniej przerwy wakacyjnej 2024r., dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024, otwarte będą przedszkola wg poniższych terminów.

Dyżur przewiduje się dla dzieci obojga rodziców pracujących

LIPIEC 2024

Przedszkole nr 2 „U Jasia i Małgosi”

Tel. (52) 357-42-44

Przedszkole nr 20 „Kujawskie Dzieci”

Tel. (52) 352-27-68

SIERPIEŃ 2024

Przedszkole nr 4 „Słoneczko” z Oddziałami Integracyjnymi

Tel. (52) 357-81-30

Przedszkole nr 14 „Muzyczna Kraina”

Tel. (52) 357-00-89

Szkoła Podstawowa nr9 z Oddziałami Przedszkolnymi

Tel. (52) 353-72-17

Zapisy na dyżur dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych (P2, P4, P14, P20 oraz SP9) odbywają się w przedszkolach dyżurujących.

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy pobierać od 03 czerwca w placówce dyżurującej i złożyć go w tej placówce w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2024r. (do godz. 1500)

Wnioski złożone po terminie (za datę złożenia uważa się datę wpływu wniosku do sekretariatu przedszkola) lub wypełnione nieprawidłowo albo niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty, telefonu itp.), z powodu braków formalnych, nie będą rozpatrywane.

Rodzic odpowiada za prawidłowe wypełnienie i złożenie wniosku.

Skip to content