RADA RODZICÓW

Informujemy:

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 28 września 2023r. ustaliła wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców w kwocie 110,00 zł. na rok.

Płatność w dwóch ratach:

I rata  – 55,00 – płatna do dnia      15 listopada 2023r.

II rata – 55,00-  płatna do dnia     15 lutego  2024r.

Zniżka w wysokości 50 % na drugie dziecko uczęszczające do przedszkola,

zniżka w wysokości 100% na trzecie dziecko uczęszczające do przedszkola.

Wpłat proszę dokonywać u osób dyżurujących w szatni:

Parter budynku – Pani Kinga Mocarska

Pawilon – Pani  Małgorzata Ochocińska

Parter budynku – Pani Jolanta Nijak (Budynek przy ul. Kusocińskiego 24)

Osoba odbierająca składa własnoręczny podpis na liście zbiorczej

Skip to content