Rada Rodziców

ZARZĄD I ODPŁATNOŚCI

ZARZĄD  RADY  RODZICÓW  W   PRZEDSZKOLU NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   „SŁONECZKO” PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 11 W INOWROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • Przewodnicząca:   Dybowska Anna
  • Zastępca:     Kaźmierska Agata
  • Sekretarz:     Brzuszczak Beata
  • Skarbnik:    Zalewska Urszula

ZARZĄD  RADY  RODZICÓW  W   PRZEDSZKOLU NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   „SŁONECZKO” PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO 24 W INOWROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

  • Przewodnicząca:     Dybowska Anna
  • Zastępca:     Adamczuk Kinga
  • Sekretarz:    Rosiak Paulina
  • Skarbnik:    Andrzejewska Daria

INFORMUJEMY:

Rada Rodziców na zebraniu w dniu 29 września 2022r. ustaliła wysokość składki na Fundusz Rady Rodziców w kwocie 110,00 zł na rok.

Płatność w dwóch ratach

I rata  – 55,00 zł – płatna do dnia 15 listopada 2022r.

II rata – 55,00 zł –  płatna do dnia 15 lutego  2023r.

Zniżka w wysokości 50 % na drugie dziecko uczęszczające do przedszkola,

zniżka w wysokości 100% na trzecie dziecko uczęszczające do przedszkola.

Płatności proszę dokonywać u osoby dyżurującej w szatni. PROSIMY O PRZEKAZ PIENIĘDZY W PODPISANEJ KOPERCIE.

Osoba odbierająca składa własnoręczny podpis na liście zbiorczej.

Skip to content