UBEZPIECZENIE ZGŁOSZENIE

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie zgłoszenia wypadku przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego oraz dokumentacji medycznej. Do zgłoszenia należy podać numer polisy. Zgłoszenie szkody można dokonać...

Skip to content