Promocja Przedszkola. Poznaj nas lepiej i przekonaj się, że to miejsce dla Twojego Dziecka!

 „Każdy ma prawo do szczęścia i swojego miejsca
                                               w społeczeństwie”.
                                                                                                    
M. Grzegorzewska

Biuletyn Informacyjny Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi  „Słoneczko” w Inowrocławiu

Z chwilą kiedy maluch wkracza w wiek przedszkolny, niejeden rodzic zastanawia się nad wyborem przedszkola. Czy publiczne, czy prywatne?

Wśród szerokiego repertuaru przedszkoli znajduje się Przedszkole nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi. Jest to przedszkole, do którego uczęszczają dzieci w pełni zdrowe oraz dzieci wykazujące różnego typu trudności rozwojowe.

O nas:

Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu „Rąbin” w dwóch wolnostojących budynkach otoczonych zielenią z nowoczesnymi placami zabaw. W placówkach funkcjonuje łącznie 16 oddziałów. Sale dziecięce są wyposażone w nowoczesne meble, zabawki i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, tablice multimedialne, projektory, Magiczny Dywan Sensoryczny.

Przedszkole posiada własną kuchnię, w której przyrządzane są smaczne i zdrowe posiłki.

W grupie dzieci trzyletnich oraz oddziałach integracyjnych, pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną nauczyciela wspomaga pomoc nauczyciela. Przekraczając próg przedszkola proponujemy dzieciom i rodzicom program adaptacyjny „ Najtrudniejszy pierwszy krok”.

Co nas wyróżnia:

Przedszkole wyróżnia panująca rodzinna atmosfera, którą zbudowaliśmy na wzajemnym zaufaniu i ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci dostosowując metody do indywidualnych potrzeb dziecka.

Wartościami, którymi kierujemy się w naszej pracy są:   dobro, piękno, odpowiedzialność i prawda. Integracja uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia oraz wrażliwości na potrzeby innych .

W przedszkolu jest zatrudniona wysoko wykwalifikowana, doświadczona kadra pedagogiczna, która wspólnie z zespołem terapeutów realizując podstawę programową dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. Ponadto oferujemy zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacji indywidualnej, udzielana jest  pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Odbywają się konsultacje specjalistyczne i zajęcia dodatkowe, w tym języka angielskiego od 3 roku życia.

W  skład zespołu terapeutycznego wchodzą osoby o różnych kwalifikacjach, między innymi: psycholog, psychoseksuolog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda, surdotyflopedagog,  arteterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI), rehabilitant ruchowy, dogoterapeuta, socjoterapeuta, tyflopedagog, terapeuta rewalidacji, specjalista gimnastyki korekcyjnej.

Wśród metod i form oddziaływań wykorzystywanych  w codziennej  pracy na uwagę zasługują:

 • zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej, pedagogicznej, ruchowej, psychologicznej, integracji sensorycznej, tyflopedagogicznej, rewalidacyjnej;
 • zajęcia w małych zespołach z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, socjoterapii, arteterapii i logorytmiki, dogoterapii;
 • terapia logopedyczna dzieci niesłyszących, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dzieci
   z wszczepem ślimakowym;
 • terapia ustno-twarzowa Castillo-Moralesa;
 • masaż logopedyczny według E.Stecko;
 • zajęcia z wykorzystaniem Programów Aktywności M.Ch. Knillów;
 • terapia behawioralna dzieci autystycznych i z zaburzeniami zachowania;
 • nauka języka migowego;
 • EEG Biofeedback;
 • NeuroSky;
 • trening słuchowy Neuroflow;
 • Mindfulness czyli trening uważności;
 • TUS (Trening Umiejętności Społecznych);
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji (j.migowy, Makaton, PECS);
 • metoda krakowska;
 • terapia Empathy Dolls ( Human Touch);
 • terapia ręki;
 • masaż Shantala;
 • Pedagogika Zabawy Klanza;
 • Integracja odruchów pierwotnych według Sally Goddar;
 • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata oraz z wykorzystaniem Magicznego Dywanu Sensorycznego;
 • Ruch, rym, rytm i melodia według M.Koc;
 • Piosenki i zabawy według M.Bogdanowicz: Ciało i przestrzeń; Świadomość palców; Świadomość ciała; Świadomość prawej i lewej strony… i wiele, wiele  innych metod pracy.

Wybór przedszkola dla dziecka to poważna decyzja. Kiedy warto rozważyć wybór przedszkola z oddziałami integracyjnymi?  Dlaczego warto wybrać „SŁONECZKO”?

 • Kiedy zależy nam na wszechstronnym rozwoju dziecka;
 • Kiedy zależy nam, aby nasze dzieci potrafiły współdziałać bez względu na różnice występujące między nimi;
 • Kiedy bliskie jest nam pojęcie empatii, tolerancji, nie uleganie stereotypom oraz uczenie się bezinteresownej pomocy;

Chcesz dowiedzieć się więcej, poznać nas bliżej…. Zachęcamy do przeglądania naszej strony www.przedszkole4sloneczko.pl oraz do polubienia nas na Facebooku

Skip to content