WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU

Miasto Inowrocław zrealizowało w czerwcu 2023 r. zadanie pn. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych” w Przedszkolu nr 4 „Słoneczko”  z Oddziałami Integracyjnymi w Inowrocławiu przy ul. Kusocińskiego 11.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 122 650,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, którego Realizatorem jest Powiat Inowrocławski. Wkład własny Miasta Inowrocław wyniósł 100 350,00 zł, a koszt całkowity zadania 223 000,00 zł.

Celem projektu jest wyrównanie szans poprzez zwiększenie osób z niepełnosprawnością do rehabilitacji i edukacji oraz tworzenie warunków do korzystania przez dzieci z niepełnosprawnością ruchową z szerokiej oferty zajęć terapeutycznych, poprzez wykorzystanie stacjonarnej bazy terapeutycznej , przy jednoczesnej modyfikacji przestrzeni w postaci montażu  dodatkowego ciągu komunikacyjnego (winda przyścienna).

https://ino.online/post/24718/od-teraz-dzieci-w-sloneczku-moga-korzystac-z-nowej-windy.html?fbclid=IwAR1BuPc4CGXlWKJ3oKYgFRQ0HBwyRFfYJGce5Pi1iXS4U51LqrsDrq-uXOs

Skip to content